Wedstrijdreglement

1.       De wedstrijd staat open voor alle hobbykoks in de ruimste zin van het woord

2.       De deelnemers bezorgen hun recept (maximaal 2 per inzender), duidelijk opgesteld (getypt) en voorzien van naam, telefoonnummer en e-mailadres voor 14 mei 2012. Ze kunnen het digitaal verzenden via de website www.pimpjeasperge.be of opsturen naar ‘Pimp je aspergegerecht’, Diestsevest 40 3000 Leuven.

3.       Recepten met asperges als hoofdingrediënt kunnen meedingen. Het recept moet als volgt opgesteld worden:

a.       Naam van het recept

b.      Ingrediënten (voor 4 personen). Som de grondstoffen op. Vermeld de aankoopprijs, die in het totaal het bedrag van 30 euro niet mag overschrijden.

c.       Bereidingswijze

d.      Presentatie door middel van een foto

4.       De ingezonden recepten krijgen een volgnummer, zodat de kandidaten anoniem blijven voor de leesjury.

5.       De beoordeling gebeurt in twee luiken.

a.       Een leesjury, samengesteld uit organisatoren en vakmensen, zal de ingezonden recepten beoordelen en 10 laureaten selecteren. Recepten die uit een kookboek of uit andere bronnen worden overgenomen, worden onherroepelijk geweigerd. Van deze tien laureaten worden 3 finalisten uitgenodigd voor de finale op woensdag 23 mei 2012 van 13 uur tot 15 uur in de gebouwen van foodbuilding in Hasselt.

b.      De finale -waarin de drie finalisten hun gerecht zullen bereiden- zal plaatsvinden op woensdag 23 mei van 13 uur tot 15 uur in de gebouwen van foodbuilding in Hasselt. Indien een finalist niet aanwezig kan zijn, zal de eerstvolgende reservefinalist de vacante plaats innemen. Met uitzondering van de asperges, brengen de finalisten zelf de nodige grondstoffen mee voor de uitvoering van hun recept. De organisatoren zullen de asperges en een geëquipeerde keuken gratis ter beschikking stellen. De finalisten moeten hun gerecht ter plaatse voorbereiden en bereiden, behalve eventuele basissausen (fonds). Ze hebben hiervoor 1 uur de tijd. Ze stellen het klaargemaakte gerecht aan de jury voor, waarna die de hoofdwinnaar bekendmaakt.

6.       De evaluatie zal bestaan uit een quotering voor:

a.       De algemene beoordeling van asperges in het gerecht

b.      De presentatie van het gerecht

c.       De algemene smaak

d.      De creativiteit/originaliteit/innovatie

7.       De uitreiking van deze finale gebeurt op woensdag 23 mei 2012 te Hasselt

8.       Beslissingen van de jury zijn bindend en onaanvechtbaar. Er wordt geen correspondentie over gevoerd

9.       De deelnemers nemen deel op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid

10.   Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en verleent hij het recht om het recept ten allen tijde te gebruiken en/of te publiceren voor verschillende doeleinden.

11.   Alle ingezonden  recepten worden opgenomen op de website en eventueel gepubliceerd in de vakpers. De inrichters van de wedstrijd 'Pimp je asperge gerecht' hebben het recht om de ingezonden recepten ten allen tijden te publiceren.

12.   De drie finalisten worden beloond met een asperge arragement in het Limburgse Kinrooi. De hoofdprijs is een overnachting voor 4 personen, een bedrijfsbezoek en een uitgebreid diner. De tweede prijs is een overnachting voor 2 personen, een bedrijfsbezoek en een uitgebreid diner. De derde prijs is een uitgebreid aspergediner in Kinrooi. Dit alles gaat door in het weekend van 2 en 3 juni 2012.